CHEMIA BUDOWLANA

  Nazwa Opis Kategoria
bz33
Cement uszczelniajacy BZ 33

Wzbogacony polimerami, wiazacy hydraulicznie, nie zawierajacy chlorków, błyskawiczny cement przeznaczony
do uszczelniania szczelin i rys, przez które przesacza sie woda

Systemy jastrychów i betonów
bp33
Cement montazowy szybki BP 33

Szybkowiazacy i szybkoschnacy, uszlachetniony dodatkiem zywic syntetycznych cement montazowy

Systemy jastrychów i betonów
bh100
Posypka utwardzajaca BH 100

Fabrycznie mieszana, gotowa do uzycia, kolorowa, sucha mieszanka zawierajaca wyselekcjonowane, naturalne
twarde kruszywa, cement portlandzki i srodki dyspergujace.

Systemy jastrychów i betonów
bh400
Posypka utwardzajaca BH 400

Fabrycznie mieszana, gotowa do uzycia, kolorowa, sucha mieszanka zawierajaca wyselekcjonowane,
naturalne twarde kruszywa, cement portlandzki i srodki dyspergujace

Systemy jastrychów i betonów
vs10
Zaprawa do podlewek Repol VS 10

Odporna na warunki atmosferyczne i mróz, mineralna, bezskurczowa zaprawa o wysokiej odpornosci mechanicznej
i przyczepnosci do podłozy betonowych.

Systemy jastrychów i betonów
vm30
Zaprawa do podlewek Repol VM 30

Mineralna, bezskurczowa, mrozoodporna zaprawa o duzej odpornosci mechanicznej oraz o duzej przyczepnosci
do podłozy betonowych

Systemy jastrychów i betonów
vm40
Repol VM 40

Proszkowa, bezskurczowa, mineralna zaprawa o wysokiej wytrzymałosci mechanicznej i doskonałej przyczepnosci
do podłozy betonowych i zelbetowych

Systemy jastrychów i betonów
hs1
Warstwa sczepna Repol HS 1

Mineralna, jednokomponentowa, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna warstwa sczepna pod zaprawy
naprawcze systemu REPOL oraz pod jastrychy zwiazane z podłozem

Systemy jastrychów i betonów