CHEMIA BUDOWLANA

  Nazwa Opis Kategoria
ba2
Preparat chroniacy beton przed odparowaniem wilgoci BA 2

Rozpuszczalnikowy, pigmentowany, wydajny preparat do ochrony powierzchni swiezego betonu i zaprawy
cementowej przed zbyt szybkim wysychaniem pod wpływem słonca i wiatru oraz skutecznie zapobiegajacy
zbyt szybkiej utracie wody zarobowej.

Systemy jastrychów i betonów
lf3
Ochrona przed parowaniem wilgoci LF 3

Bezrozpuszczalnikowy preparat zabezpieczajacy powierzchnie swiezego betonu oraz jastrychu przed zbyt
szybkim odparowaniem wody zarobowej z mieszanki, na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych
(wiatr, nasłonecznienie). Wytwarza na powierzchni ochronna powłoke

Systemy jastrychów i betonów
bs7
Powłoka antykorozyjna Repol BS 7

Szybkowiazaca, mineralna, jednokomponentowa, modyfikowana polimerami powłoka antykorozyjna do ochrony
odsłonietych pretów stali zbrojeniowej

Systemy jastrychów i betonów
rs3
Preparat chroniacy beton przed deszczem RS 3

Płynny, łatwy do rozprowadzenia preparat do pielegnacji swiezego betonu

Systemy jastrychów i betonów
rc414
Powłoka wodna do betonu RC 414

Gotowa do uzycia, wodoodporna, jednoskładnikowa powłoka ochronna do betonu, odporna na długotrwałe
oddziaływanie warunków atmosferycznych, srodków czyszczacych, paliw, oleju mineralnego, rozcienczonych
kwasów i zasad oraz wielu srodków chemicznych. Zwieksza odpornosc podłoza na scieranie i zmniejsza
pylenie.

Systemy jastrychów i betonów
is48
Zestaw do przepony poziomej Inject IS 48

Zestaw przeznaczony do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji grawitacyjnej
z uzyciem rurek kapilarnych KS 10

Systemy jastrychów i betonów
im55
Przepona pozioma IM 55

Hydrofobowy, bezrozpuszczalnikowy, głeboko penetrujacy preparat słuzacy do wykonywania tzw. przepony
poziomej w zawilgoconym murze metoda iniekcji grawitacyjnej lub niskocisnieniowej

Systemy jastrychów i betonów
ks10
Rurki kapilarne KS 10

Rurki do wykonywania iniekcji przepony poziomej

Systemy jastrychów i betonów