CHEMIA BUDOWLANA

  Nazwa Opis Kategoria
pc80
Posadzka cementowa PC 80

Mineralna, mrozoodporna zaprawa cementowa, na bazie spoiw hydraulicznych, polimerów oraz wypełniaczy
mineralnych przeznaczona do recznego oraz maszynowego wykonywania podkładów podłogowych
o grubosci od 12 do 80 mm.

Systemy klejenia płytek i kamienia
se90
Szybki cement jastrychowy SE 90

Szybkowiazacy, uszlachetniony dodatkiem zywic syntetycznych cement jastrychowy przeznaczony do wykonania
podkładów podłogowych

Systemy klejenia płytek i kamienia
er70
Cement jastrychowy Rapid ER 70

Cement jastrychowy Rapid ER 70 jest specjalnym spoiwem hydraulicznym słuzacym ( po dodaniu kruszywa i wody)
do wykonywania podkładów podłogowych

Systemy klejenia płytek i kamienia
se24
Szybki jastrych SE 24

Gotowa do uzycia sucha mieszanka jastrychowa do wykonywania podkładów podłogowych

Systemy klejenia płytek i kamienia
bv20
Lakier ochronny BV 20

Gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa, barwna powłoka przeznaczona do stosowania na podłoza betonowe.

Systemy powłok żywicznych
Uszczelniacz do betonu DM 40

Płynny, nie zawierajacy chlorków, plastyfikujacy dodatek do betonu. Poprawia parametry robocze mieszanki
betonowej, obniza współczynnik W/C, podwyzsza wytrzymałosc na sciskanie i zginanie betonu, zmniejsza
tendencje do sedymentacji kruszywa oraz do wystepowania wykwitów na powierzchni zwiazanego betonu

Systemy jastrychów i betonów
fs10
Preparat zwiekszajacy mrozoodpornosc betonu i zaprawy FS 10

Płynny preparat zwiekszajacy mrozoodpornosc betonu i zaprawy. Nie zawiera chlorków.

Systemy jastrychów i betonów
xf4
Preparat napowietrzajacy do betonu XF 4

Domieszka uplastyczniajaca do zaprawy i betonu, tworzaca pory powietrzne, ułatwiajaca mieszanie.
Nie zawiera chlorków.

Systemy jastrychów i betonów