CHEMIA BUDOWLANA

  Nazwa Opis Kategoria
ig03
Impregnat do podłozy i scian IG 03

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie krzemianów o doskonałych własciwosciach penetrujacych przeznaczony
do wiazania pyłu z podłozem, do zwiekszania wytrzymałosci mechanicznej i odpornosci na scieranie
chłonnych podłozy mineralnych

Systemy jastrychów i betonów
bk05
Drobnoziarnista masa szpachlowa Repol BK 05

Mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista, odporna na warunki atmosferyczne, szybkowiazaca masa szpachlowa
do ostatecznego wygładzania naprawianych konstrukcji betonowych, prefabrykatów i betonu licowego

Systemy jastrychów i betonów
bs10w
Biała masa szpachlowa Repol BS 10 W

Mineralna, modyfikowana polimerami, dyfuzyjna zaprawa szpachlowa w kolorze białym, odporna na warunki atmosferyczne.
Przeznaczona do powierzchniowej naprawy uszkodzonych konstrukcji betonowych i zelbetowych

Systemy jastrychów i betonów
bs05g
Masa szpachlowa szara Repol BS 05 G

Mineralna, modyfikowana polimerami, odporna na warunki atmosferyczne, mrozoodporna masa szpachlowa
przeznaczona do powierzchniowej naprawy uszkodzonych konstrukcji betonowych i zelbetowych

Systemy jastrychów i betonów
Zaprawa reprofilujaca Repol RM 04

Kompensujaca drgania zaprawa odporna na mróz i sól drogowa. Kompensuje zbyt wczesne kurczenie sie
materiału dzieki dodatkowi substancji spulchniajacych

Systemy jastrychów i betonów
sm40
Zaprawa naprawcza Repol SM 40

Mineralna, modyfikowana polimerami, o wysokiej przyczepnosci do betonu, zaprawa naprawcza do konstrukcji
betonowych.

Systemy jastrychów i betonów
sm20
Zaprawa naprawcza Repol SM 20

Mineralna, modyfikowana polimerami, o wysokiej przyczepnosci do betonu, zaprawa naprawcza do konstrukcji
betonowych

Systemy jastrychów i betonów
hs1
Warstwa sczepna Repol HS 1

Mineralna, jednokomponentowa, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna warstwa sczepna pod zaprawy
naprawcze systemu REPOL oraz pod jastrychy zwiazane z podłozem

Systemy jastrychów i betonów