CHEMIA BUDOWLANA

  Nazwa Opis Kategoria
lf1
Grunt penetrujacy LF 1

Gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujacy na bazie dyspersji tworzyw sztucznych o duzej zdolnosci
penetracji podłoza.

Systemy klejenia płytek i kamienia
111n
Podkładowa powłoka izolacyjna 111 N

Trwale elastyczna, rozpuszczalnikowa powłoka bitumiczna słuzaca do wykonywania warstwy zabezpieczajacej
podłoze pod izolacje bitumiczne

Systemy izolacji i uszczelnień
lf400
Bezrozpuszczalnikowa powłoka izolacyjna LF 400

Bezrozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa, wodorozcienczalna podkładowa powłoka uszczelniajaca do stosowania
przed nakładaniem dwuskładnikowych mas izolacyjnych

Systemy izolacji i uszczelnień
bs1k
Uszczelniajaca masa bitumiczna BS 1K Profi

Wysokiej jakosci, jednokomponentowa, wypełniona polistyrenem i modyfikowana polimerami, grubowarstwowa
uszczelniajaca masa bitumiczna

Systemy izolacji i uszczelnień
1kps
Izolacja bitumiczna 1K PS

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wytrzymała masa bitumiczna modyfikowana polimerami i wypełniona
polistyrenem.

Systemy izolacji i uszczelnień
1k expres
Izolacja bitumiczna 1K Express

Wysokiej jakosci, jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wytrzymała masa bitumiczna modyfikowana polimerami
zywic syntetycznych i wypełniona polistyrenem

Systemy izolacji i uszczelnień
2k standard
Bitumiczna masa izolacyjna 2K Standard

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami, mostkujaca rysy, modyfikowana polimerami bitumiczna
masa izolacyjna

Systemy izolacji i uszczelnień
2kps
Izolacja bitumiczna 2K PS

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypełniona polistyrenem bitumiczna masa izolacyjna o wysokiej
elastycznosci przeznaczona do wykonywania poziomych i pionowych izolacji budynków

Systemy izolacji i uszczelnień