CHEMIA BUDOWLANA

Zywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa EP 70 BM

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa przeznaczona do uniwersalnego stosowania na
budowie. Odporna na kredowanie i udar, nie powoduje naprezen w podłozu. Utwardza sie bezskurczowo, równiez
w  grubszych warstwach, wytwarzajac ciagła, bardzo wytrzymała mechanicznie powłoke. Słuzy do gruntowania,
impregnowania, wyrównywania, wykonywania przemysłowych posadzek uzytkowych o wysokim stopniu odpornosci
chemicznej, klejenia pekniec w betonie, wykonywania zapraw epoksydowych (po zmieszaniu z  piaskiem kwarcowym).
Zywica przeznaczona do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłozy przed klejeniem klejami PU i MS, pod
powłoki epoksydowe, pod masy wyrównawcze, do wzmacniania jastrychów cementowych, do zamykania pekniec
w podkładach i podłozach, do wykonywania i lakierowania posadzek „kamienny dywan” oraz do wykonywania podlewek
pod jastrychami odspojonymi od podłoza. Po zmieszaniu z  piaskiem kwarcowym do wykonywania zapraw
epoksydowych oraz szpachlówek epoksydowych o róznej konsystencji. EP 70 BM przeznaczona jest do odciecia
podwyzszonej wilgoci szczatkowej do max 6% CM w jastrychach cementowych (bez ogrzewania podłogowego).
Do stosowania wewnatrz iŸna zewnatrz budynków.

 


Zuzycie: jako preparat gruntujacy: ok. 0,30 kg/m2
jako odciecie wilgoci szczatkowej: ok. 0,30-0,40 kg/m² na kazda warstwe
(wymagane jest nałozenie 2 warstw)
jako szpachlówka epoksydowa: ok. 0,70 kg/m2
jako zaprawa epoksydowa: ok. 0,30 kg/m2/mm grubosci warstwy
Proporcja mieszania: komponent A : komponent B = 2:1 (wagowo)
Czas uzycia: ok. 40 minut
Czas utwardzania: ok. 24 godz.

Opis opak.:4.5kg 30kg 600kg
Zapytaj o produkt