NARZĘDZIA

Tarcza z głowicami szczotkowymi

Kategoria: Tarcze szlifierskie

Do usuwania warstwy spieku z nowych jastrychów anhydrytowych i magnezytowych.
Do uszorstniania powierzchni jastrychów anhydrytowych.

Zapytaj o produkt

DJ-Catalog2 Related Items